Jeugd en balansJeugd en balans
Als een jongere uit balans is of raakt, kan ze (tijdelijk) extra steun gebruiken.


Als kinderen en jongeren uit balans zijn of raken, kunnen ze (tijdelijk) extra steun gebruiken. Coaching met behulp van paarden is een toegankelijke vorm van leren door middel van ervaren, voelen en beleven en daardoor een hele geschikte manier om het kind verder te helpen.

Het paard als spiegel
Paarden reageren op het gedrag en de emotie van het kind, waardoor het bewustwordingsproces bij het kind op gang komt. Zo leert het kind zichzelf, en anderen, beter begrijpen. Dit draagt op een positieve manier bij aan de persoonlijke ontwikkeling en aan een groter zelfvertrouwen. Daarnaast biedt coaching met paarden unieke mogelijkheden bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zowel individueel als binnen gezinnen.

Thema's
Het doel van de sessie is afhankelijk van de hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Weerbaarheid
  • Omgaan met verlies door bijvoorbeeld overlijden, scheiden
  • Verbeteren sociale vaardigheden
  • Somberheid
  • Faalangst
  • Agressie
  • Hooggevoeligheid- en hoogbegaafdheid
  • Zelfvertrouwen

Ook voor kinderen met boeiend gedrag zoals ADD, ADHD, PDD-NOS, borderline of een angst- of hechtingstoornis is coaching met paarden geschikt.

De coach en het paard
Een sessie wordt begeleid door een coach van macbalans. De coach gebruikt hierbij verschillende methodes. Samen met het paard, ondersteunt de coach het proces van bewustwording en persoonlijke groei van het kind.

De sessies vinden plaats op de prachtige locatie in Smilde en zijn ook geschikt voor families en groepen.

Flyers
'Steuntje in de rug'
Kindercoaching met paarden
Kennismakingsworkshop 'Coaching met paarden'

 

 

 

Francis Mac Donald van macbalans is geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).