Werk en balansWerk en balans
Ben jij de bestuurder van je eigen bus of ben jij de passagier?


Door een fusie, reorganisatie, een te hoge werkdruk, conflicten binnen het team of een niet passend takenpakket, kun je het plezier in je werk verliezen. Dit geeft negatieve energie en leidt tot ontevredenheid en stress. Als je voelt dat jouw (werk)leven uit balans is, is het tijd om je bewust te worden van jouw talenten en passies. Het is belangrijk om zicht te krijgen op belemmerende en zingevende factoren zodat je van hieruit keuzes durft te maken en verantwoordelijkheid neemt voor jouw situatie. De coach of counsellor van macbalans ondersteunt en helpt jou hierbij.

Thema's
Een coachingstraject is op maat gemaakt en gericht op jouw hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Balans werk-privé
 • Loopbaanbegeleiding
 • Burn-out preventie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Communicatievaardigheden
 • Premediationvaardigheden
 • Omgaan met emoties

Teamcoaching
Een team staat voor samenwerken. Together Everybody Achieves More (TEAM). Maar ook een team kan uit balans raken. Relaties verlopen stroef, resultaten worden niet behaald en afspraken zijn geen afspraken meer. In dit geval is het belangrijk om met behulp van teamcoaching de balans te (her)vinden. Hierbij is elke deelnemer verantwoordelijk voor zichzelf en de groep. De methode die we onder andere gebruiken is Reteaming.

Bij Reteaming wordt gezamenlijk, actief en oplossingsgericht gewerkt aan ontwikkeling en groei. Het gaat daarbij om het doel en niet om het probleem. Er wordt gereflecteerd op de belemmerende factoren, het huidige functioneren van het team en wensen ten aanzien van de toekomst. Met elkaar werken we aan motivatie, visieontwikkeling en communicatie om de gestelde doelen te bereiken.

Thema's
Een teamcoachingstraject is op maat gemaakt en afhankelijk van de hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Samenwerken
 • Visieontwikkeling
 • Cultuuromslag
 • Persoonlijkheidstyperingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid


Coaching met paarden
Zowel bij individuele coaching als teamcoaching kan coaching met paarden worden ingezet. Dit is een toegankelijke vorm van leren door middel van ervaren, voelen en beleven. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd bij met paarden in balans.

Flyers
Workshop 'Het paard als spiegel'